FANDOM


Một số vai đã lồng: Sửa đổi

Lee Ji Hoon (Gia đình là số 1 phần 2)

Thầy Lupin (Harry Potter)

Midori (Thiên thần phép thuật Creamy Mami)

Tí Đô (Làng Xì Trum)

Thomas (Thomas và những người bạn)

Lee Jong Hyuk (Ba ơi, mình đi đâu vậy?)

Ripper (Bãi biển mùa hè)

Viên Thiệu, Trương Liêu, Ngụy Viên (Tam quốc chí)

Nappa (7 viên ngọc rồng)

Yeom Jae Hee (Giấu mặt)

Woo Yong Sool (Hoàng tử gác mái)

Bánh củ cải (Công chúa Ori)

Tam Lang (Thất kiếm anh hùng phần 2)

Hỏa Viêm (Thất kiếm anh hùng phần 3)

Gấu Kiên Cường (Thất kiếm anh hùng phần 4)

Blutaro (Doraemon: Nobita ở vương quốc chó mèo)

(bài viết tham khảo từ www.facebook.com/ilovehtv3)

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.