FANDOM


Lồng tiếng Sửa đổi

Park Mi Sun, Kim Young Ok (Gia đình yêu thương)

Ahn Yang Sun (Khi những bà nội trợ hành động)

Eul Dong (Hãy cười lên nào)

Nấm Hương (Công chúa Ori)

Rogu (Doraemon: Nobita - Vũ trụ phiêu lưu kí)

Dorami (Doraemon)

Mẹ Jaian(Doraemon)

Byun Jong Soon (Mộc Lan thời @)

Bạch Cốt Tinh (Tây du ký)

Tham khảo Sửa đổi

(Bài viết có tham khảo thông tin từ facebook.com/ilovehtv3)

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.