FANDOM


Lồng tiếng Sửa đổi

Park Hae Mi (Gia đình là số 1 phần 1)

Bang Eun Hee (Gia đình yêu thương)

Sue Sylvester (Glee)

Han Soo Jung (Cao thủ học đường)

Mã Tam Nương (Thất kiếm anh hùng phần 1)

Linh Nhi (Thất kiếm anh hùng phần 2)

Thủy Linh Linh (Thất kiếm anh hùng phần 4)

Bà nhỏ Kagaza (Oshin)

Molina(Nobita (và lịch sử khai phá vũ trụ)

Kisaki Eri, Kudo Yukiko(Thám tử lừng danh Conan)

Tham khảo Sửa đổi

(Bài viết có tham khảo thông tin từ facebook.com/ilovehtv3)