FANDOM


Anh sinh ngày 12 tháng 12, từng làm việc tại TVM Corp.

Lồng tiếng Sửa đổi

D'Artagnan (3 chàng lính ngự lâm)

Otani (Rắc rối đáng yêu)

Ioryogi (Kobato những viên kẹo hạnh phúc)

Lee Yoon Ho (Gia đình là số 1 phần 1)

Joon Hyuk (Gia đình là số 1 phần 2)

Naga (Thiên thần phép thuật Creamy Mami)

Billy Loomer (Cẩm nang của Ned)

Trư Bát Giới (Tây Du Kí)

Trư Vô Giới (Thất kiếm anh hùng)

Doug (Mùa săn 3)

Mi Mi (Công chúa Ori)

Broseph (Bãi biển mùa hè)

Choi Kwon (Hãy cười lên nào)

Choong Shik (Hoán đổi linh hồn)

Choong Ki (Đôi tai ngoại cảm)

Tí Qụau (Làng Xì Trum)

Gorio (Doraemon: Nobita và hành tinh muông thú)

Haruo(Doraemon)

Tham khảo Sửa đổi

(Bài viết có tham khảo thông tin từ facebook.com/ilovehtv3)

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.