FANDOM


Quốc Tĩn tên đầy đủ là Lâm Quốc Tín sinh ngày 1 tháng 7. Anh từng làm việc tại TVM Corp.

Một số vai đã lồng: Sửa đổi

ChaCha (BuBu ChaCha)

Jaian (Doraemon)

Gorobei (7 Samurai)

Jack Spicer, Dojo (Quyết chiến đền Tiểu Lâm)

Kuro (Mèo máy Kuro)

Kurogane (Tsubasa - Huyền thoại đôi cánh)

Robert Hongo (Tsubasa - Giấc mơ sân cỏ)

Đại Bôn (Thất kiếm anh hùng)

Haddock (Những cuộc phiêu lưu của Tin Tin)

Công Tôn Báo (Na Tra)

Lee Min Yong (Gia đình là số 1 phần 1)

Cảnh sát Han (Giấu mặt)

Han Won Soo (Khi những bà nội trợ hành động)

Raditz (7 viên ngọc rồng)

Tí Tham Ăn (Làng Xì Trum)

Tham khảo Sửa đổi

Bài viết có tham khảo thông tin từ facebook.com/ilovehtv3

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.